สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในเขตเทศบาลเมืองพะเยา Attraction Places  เทศบาลเมืองพะเยา

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tbmphayao@hotmail.com
054-431350
เส้นทางการท่องเที่ยวโดยการนั่งรถไฟฟ้าของศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพะเยา นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วัน จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

เบอร์โทรติดต่อ054-431350 และ 054-483908 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

The route map for electric shuttle travel around the city please contact us 054-431350 and 054-483908 Monday-Friday 08.30 a.m.-4.30 p.m.

(Free services)