ดอกเหลืองปรีดียาธรยามย่างฤดูร้อน  เทศบาลเมืองพะเยา

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tbmphayao@hotmail.com
054-431350


ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี บริเวณถนนคูเมืองใกล้กับเทศบาลเมืองพะเยาจะเต็มไปด้วยสีเหลืองของต้นเหลืองปรีดียาธร ที่บานสะพรั่งในฤดูร้อน เหมาะสำหรับแวะถ่ายภาพเป็นอย่างมากและยังทำให้รู้สึกสดชื่นในฤดูร้อน