พาน้องๆ จากโรงเรียนอนุบาลจุน นั่งรถไฟฟ้าเที่ยวรอบเมืองพะเยา งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tbmphayao@hotmail.com
054-431350


พาน้องๆ จากโรงเรียนอนุบาลจุน นั่งรถไฟฟ้าเที่ยวรอบเมืองพะเยา