พาน้องๆ จากโรงเรียนอนุบาลจุน นั่งรถไฟฟ้าเที่ยวรอบเมืองพะเยา  เทศบาลเมืองพะเยา

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tbmphayao@hotmail.com
054-431350
พาน้องๆ จากโรงเรียนอนุบาลจุน นั่งรถไฟฟ้าเที่ยวรอบเมืองพะเยา

พาน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ ร่วมลอยกระทงหน้ากว๊านพะเยา ประจำปี ๒๕๖๒