งานพัฒนาการท่องเที่ยว  เทศบาลเมืองพะเยา

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tbmphayao@hotmail.com
054-431350
งานพัฒนาการท่องเที่ยว

เที่ยวเดินชมสะพานทุ่นลอยน้ำความยาว ๒๕๐ เมตร