สถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนำในวันนี้ ได้แก่ วัดพระธาตุจอมทอง อ.เมือง จ.พะเยา  เทศบาลเมืองพะเยา

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
tbmphayao@hotmail.com
054-431350


สถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนำในวันนี้ ได้แก่ วัดพระธาตุจอมทอง อ.เมือง จ.พะเยา