กว๊านพะเยายามเย็น  เทศบาลเมืองพะเยา

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา
58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
-
054-431350
 

ถ้าหากใครเอ่ย ถึงจังหวัดพะเยา หลายๆคนคงจะต้องนึกถึงกว๊านพะเยา เป็นอันดับแรก ว่าจังหวัดพะเยามีทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของไทย ในปี 2563 จากทะเลสาบทั้งหมดของไทยกว่า 63 แห่ง  ด้วยเนื้อที่กว่า 12,800 ไร่ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ำจืดของจังหวัด รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาให้ประชากรในอำเภอเมืองและอำเภอดอกคำใต้ นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดพะเยา อย่าลืมมาถ่ายภาพและชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยา ในตอนเช้าในฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธฺ ก็จะมีหมอกลงในตอนเช้า และสัมผัสอากาศหนาวประมาณ 8-13 องศา