ปี 2565 

ด้านงานทะเบียนและบัตร

เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
สถิติงานพัฒนารายได้

สถิติงานทะเบียนราษฎร์