ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพะเยา ประจำปี 2561