วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเตรียมการจัดพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และการประชุมแผนปฏิบัติการพัฒนากว๊านพะเยาปี 2562 - 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561