มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 26-30 กรกฎาคม นี้