วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2561 โดยพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยะจิตโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และสนับสนุนทุนจากโครงการโดยธนาคารออมสิน จำนวน 3,500,000 บาท โดยจะจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ในระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสิ้น 17 ระดับวิชาเพื่อคัดเลือกนักเรียนคนดีคนเก่งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาให้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 34 ทุน

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2561 โดยพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยะจิตโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และสนับสนุนทุนจากโครงการโดยธนาคารออมสิน จำนวน 3,500,000 บาท โดยจะจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ในระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสิ้น 17 ระดับวิชาเพื่อคัดเลือกนักเรียนคนดีคนเก่งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาให้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 34 ทุน