วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารกาดม่วนใจ๋หนองระบู (ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองพะเยา) และเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาด เพื่อเตรียมรับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนร่วมที่จะเดินทางมาแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารกาดม่วนใจ๋หนองระบู (ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองพะเยา) และเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาด เพื่อเตรียมรับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนร่วมที่จะเดินทางมาแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา