วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. นางสาวจุใาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” โดยประกอบด้วยการแข่งขันเรือแคนู เรือคายัค เรือยาว เรือมังกร เรือกรรเชียง และเรือคายัคสลาลม ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณกว๊านพะเยา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. นางสาวจุใาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” โดยประกอบด้วยการแข่งขันเรือแคนู เรือคายัค เรือยาว เรือมังกร เรือกรรเชียง และเรือคายัคสลาลม ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณกว๊านพะเยา