อัลบั้ม: 18 พ.ย. 61 ทอดกฐินวัดไชยอาวาสและวัดเมืองชุม

อัลบั้ม: 18 พ.ย. 61 ทอดกฐินวัดไชยอาวาสและวัดเมืองชุม