วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้พบปะต้อนรับผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬาเรือพาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ในการประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันเรือพาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยสนามการแข่งขัน ณ บริเวณกว๊านพะเยา สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว ประกอบด้วยการแข่งขันเรือแคนู เรือคายัค เรือยาว เรือมังกร เรือกรรเชียง และเรือคายัคสลาลม ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. ณ บริเวณกว๊านพะเยา

.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้พบปะต้อนรับผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬาเรือพาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ในการประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันเรือพาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยสนามการแข่งขัน ณ บริเวณกว๊านพะเยา สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว ประกอบด้วยการแข่งขันเรือแคนู เรือคายัค เรือยาว เรือมังกร เรือกรรเชียง และเรือคายัคสลาลม ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. ณ บริเวณกว๊านพะเยา

.