วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสาวจุฬาสีนี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่มาลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา โดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา และเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป โดยมีประชาชนส่วนหนึ่งมารอให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน และโครงการตามแนวทางประชารัฐ พร้อมพบปะกับประชาชน และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ รวมถึงศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสาวจุฬาสีนี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่มาลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา โดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา และเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป โดยมีประชาชนส่วนหนึ่งมารอให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน และโครงการตามแนวทางประชารัฐ พร้อมพบปะกับประชาชน และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ รวมถึงศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา