วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น.ที่ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง โดยนำจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการทำความสะอาดสถานที่ ลานอเนกประสงค์ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วัดศรีโคมคำ ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ในส่วนของเทศบาลเมืองพะเยานางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาได้นำพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ การตัดแต่งต้นไม้ จัดเก็บขยะตลอดจนล้างถนนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น.ที่ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง โดยนำจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการทำความสะอาดสถานที่ ลานอเนกประสงค์ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วัดศรีโคมคำ ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ในส่วนของเทศบาลเมืองพะเยานางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาได้นำพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ การตัดแต่งต้นไม้ จัดเก็บขยะตลอดจนล้างถนนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง