วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทางพร้อมคณะ มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทางพร้อมคณะ มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561