วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองละบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานสายสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ภายใต้โครงการวิจัย “ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองละบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานสายสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ภายใต้โครงการวิจัย “ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา