วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยว และท่าเรือวัดติโลกอาราม ณ ห้องประชุมวัดศรีอุโมงค์คำ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยว และท่าเรือวัดติโลกอาราม ณ ห้องประชุมวัดศรีอุโมงค์คำ