วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณวิหารหลวงวัดศรีโคมคำและทำความสะอาดบริเวณด้านในและบริเวณโดยรอบพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณวิหารหลวงวัดศรีโคมคำและทำความสะอาดบริเวณด้านในและบริเวณโดยรอบพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ