28 ก.ย. 61 เพชรงามแห่งนาคราช 60 ปี มุทิตาด้วยดวงใจ — ที่ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

 

28 ก.ย. 61 เพชรงามแห่งนาคราช 60 ปี มุทิตาด้วยดวงใจ — ที่ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา