วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจณคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรี ร่วมเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่า จังหวัดพะเยา

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจณคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรี ร่วมเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่า จังหวัดพะเยา