วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น ณ โรงแรมวีซี อำเภอดอกคำใต้ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4 (วัดภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) พร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายพร้อมไปกับการเรียนรู้วิธีช่วยชีวิตคนการการจมน้ำซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือ

 

 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น ณ โรงแรมวีซี อำเภอดอกคำใต้ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4 (วัดภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) พร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายพร้อมไปกับการเรียนรู้วิธีช่วยชีวิตคนการการจมน้ำซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือ