วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส)
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล)
โดยโครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างค่านิยมทางสังคม ได้มอบโล่เชิดชูเกียติ แด่ นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร บุคคลต้นแบบ นักรณรงค์ในงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอ ปลอดภาชนะโฟม ในงานเวทีมอบโล่เชิดชูเกียติบุคคลต้นแบบ แลกเปลี่ยนความรู้อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ "อร่อยได้......ไร้แอลกอฮอล์"
ณ ห้องประชุม RICHMOND BALLROOM 1 โรงแรม RICHMOND ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส)
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล)
โดยโครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างค่านิยมทางสังคม ได้มอบโล่เชิดชูเกียติ แด่ นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร บุคคลต้นแบบ นักรณรงค์ในงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอ ปลอดภาชนะโฟม ในงานเวทีมอบโล่เชิดชูเกียติบุคคลต้นแบบ แลกเปลี่ยนความรู้อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ "อร่อยได้......ไร้แอลกอฮอล์"
ณ ห้องประชุม RICHMOND BALLROOM 1 โรงแรม RICHMOND ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี