วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งในวันที่ 13 มีนาคม 2562 (วันนี้) จะเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) และในวันที่ 14 มีนาคม 2562 จะแข่งขันกันในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( พะเยาประชานุกูล) สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้จะมีการแข่งขันทักษะอาทิ การคัดลายมือ การกล่าวสุนทรพจน์ การวาดภาพระบายสี และการนำเสนอโครงงาน เป็นต้น และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งกันทักษะวิชาการ ระดับภาค ซึ่งจะจัด ณ เทศบาลนครเชียงราย ในเดือนมิถุนายนนี้ ต่อไป

 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งในวันที่ 13 มีนาคม 2562 (วันนี้) จะเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) และในวันที่ 14 มีนาคม 2562 จะแข่งขันกันในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( พะเยาประชานุกูล) สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้จะมีการแข่งขันทักษะอาทิ การคัดลายมือ การกล่าวสุนทรพจน์ การวาดภาพระบายสี และการนำเสนอโครงงาน เป็นต้น และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งกันทักษะวิชาการ ระดับภาค ซึ่งจะจัด ณ เทศบาลนครเชียงราย ในเดือนมิถุนายนนี้ ต่อไป