วันที่ 17 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี ซึ่งนำคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพะเยา และด้านการจัดการศึกษา โดยการนำของนายสมภูมิ วัยคกุล นายกเทศมนตรีตำบลเขางู

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี ซึ่งนำคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพะเยา และด้านการจัดการศึกษา โดยการนำของนายสมภูมิ วัยคกุล นายกเทศมนตรีตำบลเขางู