วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา