เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงาน31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก