เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานประกาศ
คำสั่งจังหวัด
ประกาศวัดศรีโคมคำ
การทำหน้ากากอนามัย
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัย