เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานบู๊ทวัคซีนโควิด 19
การจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองพะเยา
หยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันที่ 22 กรกฎาคม 2564