เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานหยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ลดขยะ ลดโลกร้อน