เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4193/2564
คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4194/2564
คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4195/2564
มาตรการ ศบค. มีผลบังคับใช้ 16 ต.ค. 64 นี้
ประกาศ โรงพยาบาลพะเยา
เกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปรงไฟฟ้า
ด่วน!!!!เปลี่ยนแปลงเวลาการฉีดวัคซีน
เชิญฉีดวัคซีนวันที่ 8 ต.ค.
เชิญชวนฉีดวัคซีนเข็ม 1
บู๊ทวัคซีนโควิด 19
การจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองพะเยา