เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงาน[COVID-19] www.พะเยาชนะ.com
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก