เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานบริการ Free wifi เทศบาลเมืองพะเยา
ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ