เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานคำสั่งจังหวัด
ประกาศวัดศรีโคมคำ
การทำหน้ากากอนามัย
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัย
มหกรรมสุขภาพดี วิถีพะเยา