เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงานเตือนภัยช่วงน้ำท่วม 3 ภัยที่ควรระวัง
หยุดจ่ายน้ำประปา 19กันยายน 2565
ฉีดตามความสมัครใจ
ร่วมด้วยช่วยกันงดทิ้งกิ่งไม้ลงลำน้ำ