เชิญชวนมาม่วนใจ๋ ร่วมกินร่วมใช้ของชุมชน
เสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
"กาดหล่ายต้า" ธีมงาน "ยีนส์ ยืด ย่าม"

..........................................ชุมชนแม่ต๋ำร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาเชิญร่วมกิจกรรม "กาดหล่ายต้าวัฒนธรรมสร้างสรรค์" ชวนใส่ยีนส์ เสื้อยืด สะพายย่าม มาแอ่วงานในวันที่ 16 มกราคม 2564 นี้เวลา 16.30-20.00 น. ณ ขัวน้อยรอด ภูมินทร์ ซอย 2 ถนนแม่ต๋ำสายใน ในงานมีของกิ๋นพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สืบทอดรสชาติอาหารของดีของลำชาวแม่ต๋ำหลากหลายเมนูทั้งคาว-หวาน สินค้าภูมิปัญญาชุมชน และสินค้าในเครือข่ายโครงการวิจัย

**ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในงานมีจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย ลงชื่อเข้างาน และรักษาระยะห่าง **

............................................
ตามแนวคิดภายใต้โครงการวิจัย :
" การพัฒนาพื้นที่ย่าน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน บนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ บริบท พื้นที่ย่านวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำแม่ต๋ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”

งานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยทุนวิจัย : หน่วยบริหาร และจัดการทุนวิจัย และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ( บพท.) " กระทรวง อว. ร่วมกับเครือยข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มรายได้กันทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา : 1 ใน 15 ( จังหวัด ) พื้นที่วิจัย
" เศรษฐกิจวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ " ด้วยกระบวนทัศน์ " วัฒนธรรมวิจัย " กระทรวง อว.
...........................................
" ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น เมือง และชาติ"
..........................................
" ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทางวัฒนธรรม คือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชาติ "