ร่วมสืบสานภูมิปัญญาและเพิ่มพูนความรู้กับนิทรรศการโคมแขวนและโคมล้านนา ณ ข่วงอารยธรรมพญางำเมือง