โครงการพะเยาสุขหลากวัยปั่นไปด้วยกัน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดกับกิจกรรม "พะเยา ปั่นทุกวัน สุขทุกวัย" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 11,000 บาท

</h6>
							<br>
							
              
							  </div>

          </div>
					

		 
        </div>

       
        <!-- ========== Sidebar Area ADS TEST L ========== -->
				
				<div class=