ลอยกระทงปีนี้ แวะมาแอ่ว "ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 2563" กันเน้อเจ้า </h6>
							<br>
							
              
							  </div>

          </div>
					

		 
        </div>

       
        <!-- ========== Sidebar Area ADS TEST L ========== -->
				
				<div class=