เทศบาลเมืองพะเยา เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.