เทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญร่วมงาน ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา 2562
วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา