โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)