เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 90 รูป เนื่องในประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ พระธาตุเจ้าจอมทอง เมืองพะเยา