งานพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา ให้บริการ #รถไฟฟ้านำเที่ยว ฟรี ทุกวัน ตลอดเดือนมกราคม 2566

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จะให้บริการในวันและเวลาราชการ #ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่นกันค่ะ  

ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-483908

- ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

- ศูนย์การเรียนรู้ฯ ริมกว๊านพะเยา (ข้างร้านแสงจันทร์)