เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว สำหรับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลเมืองพะเยา

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพะเยา (ประตูตรงข้ามกับศาลเจ้าพะเยา)

☎️ โทร. 086-4311953 / 054-072206 ต่อ 4 (ในวันและเวลาราชการ)