เทศบาลเมืองพะเยาขอแสดงความยินดีกับ นายชยพันธ์ บุญวงค์ และนางสาวศุภาวรรณ สร้อยคำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ โดยการฝึกสอนของคุณครูอุดมศิลป์ สักลอ และคุณครูวิภาดา ต๊ะวงศ์