ย้ำกันอีกรอบ‼ VOTE NO กตอนนี้มีผลทางการเมืองทั้ง 2 แบบ โดยเฉพาะ VOTE NO ถ้ามีคะแนนมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ในเขตนั้น จะต้องเลือกตั้งใหม่ทันที‼ ผู้สมัครก็ต้องเป็นผู้สมัครชุดใหม่ด้วย