ขอเชิญทุกท่านพบกับกาดของกิ๋น ของฝาก ของที่ระลึกจังหวัดพะเยา ในงาน “กาด OTOP พ่อขุน” ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา (สวนสมเด็จย่า 90)