ประชาสัมพันธ์ กรมป่าไม้ จัดทำหนังสือ "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" ติดตามได้ที่นี่