ประกาศโรงพยาบาลพะเยา เปิดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด 19 เข็ม 1 2 3 4